top of page

Biomechanisch onderzoek

Anamnese

De start van het onderzoek begint met een uitgebreide vraagstelling waarbij gezocht wordt naar de mogelijke oorzaak van de klachten en die vooral een leidraad kunnen zijn gedurende het onderzoek. Hierbij wordt gevraagd naar ontstaan klachten, soort schoeisel, activiteiten, soort pijn…

Palpatie

De relevante/pijnlijke structuren worden gepalpeerd ( drukken/voelen ) om te kijken waar de pijn precies zit. Hierdoor kan de podoloog beter uitsluiten om welke structuren het gaat ( bot/pees/spier )

Inspectie

Er wordt van kop tot teen gekeken waar eventueel afwijkingen zitten in stand om dan te gaan kijken of de oorzaak van deze standsafwijking te vinden is thv de voeten. Het voettype wordt hierbij ook bepaald ( holvoet/platvoet/normaal voet).

Biomechanisch onderzoek

Hier wordt er aan de hand van een functieonderzoek gekeken naar de beweeglijkheid van de gewrichten in vergelijking met de norm en wordt er duidelijk gekeken naar het verschil tussen links en rechts. Aansluitend hierbij wordt ook nog gekeken naar spierlengte en spierkracht om te zien of deze factoren een invloed hebben op een afwijkend gangpatroon of pijn.

Ganganalyse

De ganganalyse is een zeer belangrijk onderdeel van het onderzoek van de podoloog waarbij er wordt gekeken ( eventueel met behulp van een camera ) naar de manier van wandelen en het mogelijk oorzakelijke verband met de klachten. Dit wordt uitgebreid besproken met de patiënt.

bottom of page