top of page

Welkom bij Podologiekring
Oostende/Bredene

Fiks-Groepspraktijk-Podologie.jpg

Over ons

Podologiekring Oostende/Bredene is een groep podologen die werkzaam zijn binnen de Eerstelijnszone Oostende/Bredene. Door samen te werken kunnen we ons beroep kenbaarder maken en wordt er op regelmatige basis samen gekomen om kennis te delen.

De Eerstelijnszone Oostende/Bredene omvat de volgende steden en gemeenten: Oostende, Bredene. Vanaf 2025 komen er een aantal gemeenten bij.

Via deze weg bieden wij u een efficiënte tool om uw zoektocht naar een podoloog zo makkelijk mogelijk te maken. Heeft u bepaalde klachten ter hoogte van de heup, knie of voet, weet u niet waar terecht? Dan hopen we u op deze manier verder te kunnen helpen.

Wat doet een podoloog


Een podoloog is een paramedicus die zich bezig houdt met de structuur, de functie en de fysiopathologie van het onderste lidmaat. Velen denken dat een podoloog zich enkel focust op het onderzoeken en behandelen van klachten ter hoogte van  de voet, maar niets is minder waar. 

Ook klachten zoals knie-, heup- en rugpijn, die hun oorzaak vinden in een foutieve stand en/of verkeerd functioneren van de voet, behoren tot het werkgebied van de podoloog.

Podologen zijn gespecialiseerd in het uitvoeren van het biomechanisch onderzoek van het bewegingsapparaat met daarbij horend steeds een gang -en loopanalyse.


Er wordt uitgebreid onderzoek gedaan naar de oorzaak van de klachten waarna de behandeling kan bestaan uit 1 of meerdere behandelmogelijkheden en eventuele doorverwijzing, multidisciplinaire samenwerking met kinesitherapeuten, osteopaten, huisartsen, sportartsen, dermatologen… Podologen werken vanuit een holistische visie, de patiënt wordt van kop tot teen onderzocht. 


Zowel kinderen, volwassenen, ouderen als sporters kunnen met hun hulpvraag bij een podoloog terecht.

Contact

Podologen binnen deze kring

Dedication. Expertise. Passion.

Hierbij een overzicht van alle professionals die aangesloten zijn tot de Podologiekring Oostende/Bredene.

Verschil podologie en pedicure

In België bestaan er 3 gradaties van voetverzorging:
 

  • Pedicure – basis voetverzorging – cosmetische voetverzorging
    Een pedicure voert een esthetische voetverzorging uit, maakt de voeten mooier op het niveau van de huid en de nagels. Niet-risicopatiënten kunnen bij een pedicure terecht voor basis verzorging.

  • Een gespecialiseerde voetverzorger staat in voor de basis voetzorg aangevuld met de verzorging van huid- en nagelaandoeningen met als doel pijn en ongemakken die hiermee gepaard gaan weg te werken. De gespecialiseerde voetverzorger is een belangrijke schakel in de interdisciplinaire samenwerking met de podoloog.

  • Een podoloog is de hoogst opgeleide paramedicus die zich bezighoudt met klachten aan de voeten. Een podoloog is een erkend beroep en beschikt steeds over een RIZIV-nummer. Een podoloog behandelt huid- en nagelaandoeningen al dan niet met de aanwezigheid van systeemaandoeningen (zoals diabetes, reuma…). Een podoloog gaat steeds op zoek naar de oorzaak van een klacht, kijkt naar de hoger gelegen structuren. Er wordt medisch en klachtgericht gewerkt om een duurzame behandeling te bekomen.
     

Diabetisch
voetonderzoek

Podologische voetbehandeling

-

Ingegroeide nagels

-

Nagelbeugels

Biomechanisch

 onderzoek ganganalyse

Functionele zolen

Terugbetalingsmogelijkheden

Podologische functionele zolen

Helan, Vlaams Neutraal Ziekenbond en de Liberale mutualiteit voorzien een vergoeding voor podologische zolen. Download onderstaand formulier vanop de website en neem het mee naar uw podoloog.

Formulier Helan

Formulier Liberale mutualiteit

Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen

Vlaams Neutraal Ziekenfonds

Railcare

Diabetes Mellitus

Voor diabetici die opgevolgd worden in een Starttraject, Zorgtraject of Conventie, geldt een terugbetaling van 2 consultaties per jaar. Dit steeds op voorschrift van de huisarts, internist of chirurg met de vermelding van de risicoklasse (1, 2a, 2b of 3). Diabetische voetverzorging (Nomenclatuur: 771153 of 794032).

Podologische voetverzorging

Verschillende mutualiteiten voorzien een tussenkomst voor podologische
voetverzorgingen. De voorwaarden voor terugbetaling verschillen echter
per ziekenfonds.

Helan

Liberale mutualiteit

Solidaris

Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen

Vlaams en Neutraal ziekenfonds

Christelijke Mutualiteit

Contact

Bericht verzonden!

bottom of page